VahvuuttaMieleesi-verkkokurssi on ennaltaehkäisyn työkaluja

Yhteistyössä Helena Pahkajärven kanssa olemme pohtineet:

 • miten olisi mahdollista muuttaa niitä polkuja aiemmin, jotka vievät haitallisen stressin pitkittyessä esimerkiksi vaikeaan uupumukseen?
 • miten löytää voimavaroja ehkäistä ennalta vähitellen kehittyvää ja voimistuvaa alakuloisuutta?
 • miten kehon ja mielen vahva yhteys saataisi tekemään työtä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin eteen ennaltaehkäisevästi?Meillä on mahdollisuuksia vaikuttaa polun kulkuun, jos keskitämme voimiamme esim. seuraavanlaisten asioiden kanssa toimimiseen:

 1. Stressioireiden tunnistaminen
  On tärkeää tunnistaa mikä on itselle tyypillinen tapa reagoida stressiin. Silloin juuri oikein kohdistuneiden harjoitusten avulla on mahdollista sekä ennaltaehkäistä pitkittyvän stressin alkamista, että löytää nopeasti keinoja stressistä palautumiseen.
 2. Itselle tärkeiden asioiden vahvistaminen
  Vaikeutta kokea onnellisuutta voi tuoda tilanne, jossa on ajautunut elämään ristiriitaisesti omien arvojen kanssa. Itselle tärkeiden asioiden määrittely ja niiden vahvistaminen omassa elämässä tuo tasapainoa ja lisää onnellisuutta.
 3. Omien vahvuuksien käyttäminen
  Jokaisella on vahvuuksia, mutta onko ne tietoisesti tunnistettu? Kun omia vahvuuksia käyttää tietoisesti aktiivisesti, onnistumisen kokemuksen lisääntyvät ja mieli vahvistuu. Vastoinkäymisten sietokyky paranee.Olemme koonneet nämä asiat verkkokurssin muotoon, ja avanneet siihen myös kehon ja mielen välistä kanavaa ergonomisen kehon käytön, syvähengitystekniikan ja liikeharjoitteiden kautta. Verkkokurssilla on myös mahdollisuus henkilökohtaiseen, lyhyeen 15min, keskusteluun Tiinan tai Helenan kanssa. Keskustelu kuuluu kurssin hintaan (43€). 

Lisätietoa ja kurssin pääset hankkimaan täältä: https://valmius.fi/2024/05/04/vahvuutta-mieleesi/