UUTISET


 

Anna tarjoaa kognitiivista ja ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, sekä yksilökäyntejä että pari- ja perhetapaamisia. Hän opiskelee pari- ja perhepsykoterapian koulutusohjelmassa ja valmistuu psykoterapeutiksi vuonna 2023. Annalla on useamman vuoden kokemus perheiden, aikuisten, lasten ja nuorten kanssa työskentelystä, erityisesti vuorovaikutuksen...

Valitettavasti tilanne on tällä hetkellä sellainen, että vastaanottoni on täynnä, enkä voi ottaa uusia asiakkaita kuin aikaisintaan loka-marraskuussa 2021. Silloin vapautuu muutama paikka HUSin palvelusetelilyhytterapiaan.

Olen valmistunut expressiivisen taideterapeuttisen ryhmän ohjaajaksi Muurlan opistolta. Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään taiteen eri ilmaisumuotoja kuten kuvataiteita, musiikkia, luovaa kirjoittamista, draamaa, tanssia ja liikettä. Ajatuksena on, että koska jokainen taideilmaisumuoto edustaa omaa erillistä aistipiiriään, saa...